Suda Boğulan Gelin 03 Türküsünün Sözleri

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Tüfek getirin de şu kartalı vuralım
Dalgıç getirin de allı gelini bulalım
Biz gelinsiz nasıl köye varalım

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Elinin kınası soldu mu ola
Gözünün sürmesi soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Kızılırmak parça parça olaydın
Her bir parçan bir yerlerde kalaydın
Sen de benim gibi yarsız kalaydın

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Altı kardeş idik bindirdik ata
Hürü’yü yolladık üç köyden öte
Kızılırmağa varınca oldu bir hata

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Evde kaynanası evi bezedir
Yolda kaynatası yolu gözedir
Gelinsiz haneyi kim bezedir

Nettin Kızılırmak allı gelini
Gelini gelini benim yarimi

Atlılar da Kapaltı’nı dolaşır
Yengeler de kuzu gibi meleşir
Kara haber güveyiye ulaşır

***

Türkünün TRT Repertuvarındaki hali

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü

Kızılırmak nettin allı gelini
Nasıl yedin benim suna boylumu

Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın
Sende benim gibi yarsız kalasın

Kızılırmak nettin allı gelini
Nasıl yedin benim suna boylumu

Anası der ben kızımı veremem
Babası der ben sözümden dönemem
Kardeşi der ben kanına giremem

Kızılırmak nettin allı gelini
Nasıl yedin benim suna boylumu

***

Ahmet Şükrü Esen “Anadolu Türküleri”
adlı kitabında türkünün çeşitlemesini şu şekilde
aktarıyor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
Emel Matbaacılık, 1986 – Ankara (s.43)

Köprüye geldik de köprü yıkıldı
Beş yüz atlı birden suya döküldü
Koçyiğidin orta beli büküldü

Kızılırmak n’ettin allı gelini
Gerdanı beş karış benli gelini

Elinin kınası soldu mu ola
Gözünün sürmesi bozuldu m’ola
Uçmakta mezarı kazıldı m’ola

Kızılırmak n’ettin allı gelini
Gerdanı beş karış benli gelini

Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın
Sen de benim gibi yarsız kalasın

Kızılırmak n’ettin allı gelini
Gerdanı beş karış benli gelini

***

Anadolu Köylerinin Türküleri, Yusuf Ziya
Demirci, İstanbul, 1938’de eser şu şekilde
aktarılıyor. Kaynak: Sivas Lisesi Musiki Muallimi
Hüseyin ve Muzaffer [Sarısözen]
Derleme: 1926 yılında Darül Elhan

Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın
Sen de benim gibi yarsiz kalasın

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelini suna boylumu

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Beş yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü

Kızılırmak nettin allı gelini
Gelini gelini suna boylumu

Muzaffer Sarısözen – SivasBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir