inişte yokuşta türküsünün hikayesi

GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM TÜRKÜ SÖZLERİ!