Adakale (Sözlerim Çoktur) Türküsünün Sözleri

Sözlerim çoktur irfane
Benzerim bahr-i ummane
Adakalesi methin
Takrir edeyim yarane

Kıldım etrafını cüstucu
Altındadır demir kapu
Etrafını bend eylemiş
Tuna gibi bir kanlı su

Burc ü baruları muhkem
Vasfeylemek oldu elzem
Hamdolsun Allah’a daim
Fethin eyledi kerem

Üç attır anın lombarı
Pekçe itmam etmiş karı
Hendeği köprüsü üç kat
Seyredin fend-i küffarı

Hendek içi dolu ab
Tüfenk mazgalı bi-hesab
Kumbaraların ateşi
Ciğerimiz itti kebab

Eylemiş ol küffar bir denk
İslam ile etmeye cenk
Bir kat şarampol etrafı
Bir kat dahi çarhıfelek

Bir şansı yapmış amade
Var bir kalesi balade
Hiç görülmemiştir canal
Böyle metin yer dünyade

Şansıdandır kale biçen
Yüz doksan ayak merdiven
Her semti gayet müşkülken
Fethini gösterdi Yezdan

Bastı İslam’ın ayağı
Kuruldu vezir otağı
Askerlerin cümlesi
Açtılar hepsi bayrağı

Topçular birden ateş saçtılar
Ağalar bayrak açtılar
Dayanmadılar kafirler
Birbirin kovup kaçtılar

Çektiler tıgi küffare
Açtılar nice yüz yare
Çok şükür bari Hüda’ye
Aldık kaleyi bir pare

Gaziler zaptetti dağı
Eridi küffarın yağı
Seyf-i Muhammed’ten korkup
Açtılar beyaz bayrağı

Himmet itti erenler
Din uğruna baş verenler
Bu cengi görmedik dirler
Tabur cengini görenler

Gaziler dir yektir Allah
Takdir eylemiştir Allah
Tamışvar ile Varadin
Bize nasiptir inşallah

Attılar topu tüfenği
Can ile ittiler cengi
Gazilere bahş eyledi
Vezir-i azam çelengi

Muhtar Yahya Dağlı – İstanbulBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir