Şem-i Vahdetten Tecelli Etmiş Türküsünün Sözleri

Şem-i vahdetten tecelli etmiş envar ibtida
Eylemiş feyz-i nübüvvet sırrını var ibtida

Zat-ı vahid lafz-ı mana-yı nübüvvet nurunu
Halk ederken kendisi etmiştir ikrar ibtida

Hıss-i tevhid doğmamıştır insanda binlerce asır
Halık-ı isbat muahhar oldu inkar ibtida

Lafz-ı küntü kenzi mahfi vahdetin ma’nasını
Layıkıyla fehmeden Muhtar-ı Serdar ibtida

Ahmed-i Muhtar’dır sermaye-i feyz-i vücud
Eylemiştir hilkatin esrarın izhar ibtida

Ben bir abd-i hakperestim ey Nebiy-yi muhterem
Aşığın Seyrani’yi et kendine yar ibtida

Aşık Seyrani – DeveliBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir